slowlifepolska.pl

Portal o zdrowiu, urodzie, domu i lifestylu

sąd
Porady

E-pozew – jak można złożyć do e-sądu?

Zdarzają się sytuacje, kiedy wierzyciel wyczerpuje polubowne metody odzyskania długu. Może wówczas zdecydować o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Jeśli nie chce poświęcać na to zbyt wiele czasu, może złożyć pozew do e-sądu. O czym powinien wiedzieć przed zrobieniem tego kroku?

E-pozew – jak to działa?

E-pozwy należy złożyć w e-sądzie. Mieści się on w Lublinie i rozpatruje m.in. sprawy związane z brakiem płatności za faktury po upływie terminu ich płatności. Skorzystanie z e-pozwu nie jest bardzo skomplikowane. Wystarczy dostęp do internetu. Żeby złożyć pozew, nie musimy wychodzić z domu. Nie musimy też stawiać się w sądzie.

IV Wydział Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin — Zachód w Lublinie prowadzi Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, w skrócie EPU. Zostaje ono zainicjowane przez konkretny e-pozew. Od tego momentu możemy oczekiwać rozprawy. Proces w trybie zdalnym może trwać od 48 godzin do jednego miesiąca. W porównaniu z tradycyjnym procesem sądowym jest to stosunkowo krótki czas. Warto pamiętać, że jeśli sprawa nie będzie spełniać wymogów przewidzianych dla elektronicznego postępowania, może zostać skierowana na tradycyjną drogę sądową.

Co zrobić przed złożeniem pozwu do e-sądu

Najlepiej zawczasu sprawdzić, czy nasza sprawa nadaje się do przekazania w ręce e-sądu. Jeśli tak, powinniśmy zalogować się w systemie e-sądu. Jeśli nie mamy jeszcze konta, należy je założyć. Wcześniej musimy postarać się o uzyskanie certyfikatu elektronicznego do podpisania e-pozwu. Ten uzyskamy na stronie e-sądu.

Pozew do e-sądu powinien zawierać dane konkretnego podmiotu zadłużonego – konsumenta lub firmy. Powinniśmy zatem podać jego numer PESEL, KRS bądź NIP. Opisać roszczenie oraz własne żądania. Te z kolei należy poprzeć dowodami. Na koniec podajemy numer konta, na które należy przelać zwrot długu.

Samo składanie e-pozwu nie wydaje się bardzo skomplikowane. Jesteśmy prowadzeni krok po kroku. Ponieważ formularz jest rozbudowany, warto wcześniej zgromadzić dane, o których mowa w poprzednim akapicie. Jeśli zdecydujemy się na złożenie e-pozwu i mamy konto w sądowym e-systemie, wówczas logujemy się do niego i wybieramy opcję Złóż nowy pozew. W kolejnych krokach podajemy wymagane przez system informacje. Na koniec zostaniemy poproszeni o uiszczenie opłaty sądowej. Jej wysokość to 1,25% wartości roszczenia.

Jakie sprawy może rozpatrzyć e-sąd?

Tutaj wciąż brakuje jasnych wytycznych. Sprawa powinna być prosta do rozpatrzenia i oczywista w kwestii wydania wyroku. To kryterium bywa niekiedy trudne w jednoznacznej ocenie. Trzeba mieć świadomość, że w razie wątpliwości, sprawa może trafić do tradycyjnego sądu.

Czy możemy zwiększyć prawdopodobieństwo, że nasza sprawa zostanie rozpatrzona przez e-sąd? Tak. Instytucja sądowa rozpatruje proste kwestie, które powinny być dobrze udokumentowane. Jeśli więc w sprawie o odzyskanie należności zebraliśmy obszerny i precyzyjny materiał dowodowy, wówczas szansa, że e-proces zakończy się szybko, znacznie wzrasta. Pamiętajmy też, że e-sąd nie rozpatrzy naszej sprawy wtedy, gdy upłynął okres 3 lat od powstania wymagalności roszczenia.

E-sąd rozpatrzył sprawę. Co dalej?

Sąd może wydać nakaz zapłaty roszczenia. W tym nakazie będzie się także zawierać dodatkowa suma, która została wniesiona na poczet opłaty sądowej. Po zapadnięciu wyroku zostaje wydany nakaz zapłaty. Sąd wysyła go listem poleconym do zadłużonego podmiotu – osoby lub firmy. Jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania listu zadłużony złoży sprzeciw, wówczas nakaz traci moc, a sprawę ponownie rozpatruje sąd właściwości ogólnej.

Jeśli jednak do tego nie dojdzie, pozwany powinien możliwie szybko zwrócić należność na konto wierzyciela. Tym samym uprawomocnia się nakaz zapłaty, który otrzymuje jednocześnie klauzulę wykonalności. W tym momencie wierzyciel może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do komornika. Dłużnik może jednak zwrócić się także i na tym etapie z prośbą do wierzyciela o rozłożenie całkowitej sumy pieniędzy na raty bądź też zawarciu innego polubownego porozumienia, które ostatecznie doprowadzi do spłaty długu.

Materiał zewnętrzny