slowlifepolska.pl

Portal o zdrowiu, urodzie, domu i lifestylu

Procedura wycinki drzew na działce
Dom i Ogród

Procedura wycinki drzew na działce

Wycinka drzew na działce jest unormowana prawnie. Ograniczenia wiążą się z koniecznością zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub zdobycia specjalnego zezwolenia. W jakich sytuacjach proces wycinki drzew na działce jest możliwy? 

Ograniczenia dla wycinki drzew z własnej działki

Masowa wycinka roślinności z prywatnych terenów spowodowała, że w 2017 roku zmieniono przepisy o lasach i ochronie przyrody oraz wprowadzono ograniczenia dotyczące wycinki drzew na działce.

Właściciel nieruchomości może usunąć bez pozwolenia:

  • drzewo lub krzew owocowy;
  • drzewo lub krzew, który należy usunąć w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolniczego;
  • drzewo, którego obwód pnia (zmierzony na wysokości 5 cm od gruntu) nie jest większy niż 50 cm, 65 cm lub 80 cm (konkretne wartości ustalone są w zależności od gatunku drzewa);
  • krzewy lub pojedynczy krzew, który znajduje się w skupisku nie większym niż 25 m2;
  • drzewo lub krzew, który został uszkodzony przez wpływ warunków atmosferycznych, wypadku lub katastrofy.

Powyższe zezwolenia nie dotyczą wycinki drzew (https://fixly.pl/kategoria/wycinka-drzew/) na działce objętej ochroną krajobrazową, wpisanej do rejestru zabytków czy znajdujących się na terenie lub granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody bądź obszarów Natura 2000. W takich sytuacjach konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew na działce

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Dotyczy to drzew, które nie znajdują się w skupisku o powierzchni przekraczającej 25 m2 lub w sytuacji, gdy obwód pnia przekracza wcześniej wymienione 50 cm, 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny) lub 80 cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty).

We wniosku należy zawrzeć: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie działki, na której ma nastąpić wycinka drzewa lub drzew oraz rysunek bądź mapkę wskazującą usytuowanie rośliny na terenie. Dodatkowo w razie konieczności może być potrzebna zgoda właściciela lub współwłaściciela działki na usunięcie drzewa, projekt planu nasadzeń zastępczych czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach terenu. Jeżeli wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik, wówczas potrzebne będzie także pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

Organ prowadzący ma 21 dni na to, aby wysłać pracownika urzędu na oględziny działki oraz drzewa wskazanego we wniosku. Po oględzinach gmina ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o możliwości wycinki drzew na działce lub wniesienia ewentualnego sprzeciwu.